WARSZTATY „LEGENDY DOLNOŚLĄSKIE”

Zrealizowaliśmy 5 dniowe warsztaty z zakresu teatru ożywionej formy pn. „Legendy dolnośląskie” dla dzieci w wieku 7-10 lat z terenu miasta i gminy Legnica. Daliśmy szansę uczestnikom na stworzenie osobistej i autonomicznej wypowiedzi scenicznej, a także do zawiązania grupy rówieśniczej, która w przyszłości być może stanie się przyczynkiem do rozwoju teatru amatorskiego w regionie. Dzieci nie tylko miały szansę nabyć szereg umiejętności aktorskich, ale i kształtować swoje postawy społeczne szczególnie w grupie. Warsztaty były niewątpliwie szansą na uzupełnienie programu nauczania szkół podstawowych z zakresu historii regionu.

Pierwszy dzień opierał się na integracji grupy i próbie stworzenia zespołu. Oprócz zadań stricte teambuildingowych, dzieci miały okazję na udział w rozgrzewkach i ćwiczeniach teatralnych. Tego dnia dzieci wzięły udział w krótkiej lekcji teatru ożywionej formy oraz poznały inspiracje ze świata sztuki.
Drugi dzień w grupie teatralnej polegał na eksperymentowaniu z różnymi przedmiotami codziennego użytku i sprawdzaniu ich możliwości. Część muzyczna badała świat dźwięków i próbowała odpowiedzieć na pytanie, jak komponuje się utwór. Inspiracji poszukiwali w naturze, muzyce klasycznej, ale i w wydawanych dźwiękach przez różne przedmioty.
Trzeci dzień w grupie teatralnej to była praca nad literacką stroną etiud i była szansą na zapoznanie dzieci z legendami regionu. Uczestnicy podzielili się na mniejsze grupy i rozpoczęły pracę nad animacją przedmiotów. Był to czas tworzenia prostych lalek teatralnych, a także scenografii do etiud. Grupa muzyczna budowała z przedmiotów recyklingowych (ryże, kasze, papier itp.) oraz materiałów budowlanych (folia, gwoździe, drewno itp.) instrumenty muzyczne.
Czwarty dzień w grupie teatralnej był czasem budowania etiud scenicznych i próbą uteatralizowania przy pomocy stworzonych lalek poznanych legend Dolnego Śląska. Dzieci same wybrały historie, które chciały opowiedzieć, a także to, w jaki sposób będą opowiadały poszczególne mity. Grupa muzyczna zajęła się kompozycją utworów muzycznych stworzonych na własnych instrumentach recyklingowych.
Piaty dzień warsztatów był próbą generalną przed pokazem finałowym. Pokaz warsztatowy składał się z 4 etiud teatralnych zbudowanych w oparciu o teatr ożywionej formy, które ilustrowały legendy regionu legnickiego. Całość stworzona w całości przez dzieci od scenariusza, przez wykonanie scenografii i publiczną prezentację formy teatralnej. Pomiędzy utworami zostały włączone ćwiczenia aktorskie, które były efektem pracy warsztatowej. Do udziału w teatralnych kalamburach zostali zaangażowani widzowie. W pokazie wzięło udział 60 osób (głównie członków rodziny uczestników). Na zakończenie pokazu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia oraz słodką niespodziankę.

W organizację projektu bardzo mocno zaangażowało się Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, które nie tylko było miejscem realizacji projektu, ale bardzo wspierającym partnerem w jego przebiegu. Ogromnie za to dziękujemy dyrekcji i pracownikom MCK.

WIDEOREJESTRACJA POKAZU

MEDIA O PROJEKCIE:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

LINK DO ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ

DOKUMENTY:

REGULAMIN (WERSJA PDF)

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MCK LEGNICA

Projekt pn. „Dolnośląskie legendy – cykl działań warsztatowych z zakresu teatru formy dla dzieci” jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020″.